Ritalin 20mg

Ritalin 20mg

SEK(kr) 15.5

Tillgänglighet: I lager

Beskrivning

När det gäller priset,

100  stk kostar 1650 SEK
150 stk kostar 2100 SEK
200 stk kostar  2600 SEK
 300 stk kostar 3400 SEK

För första beställning och snabb respons, välj bara din kvantitet och mejla oss på: [email protected]

 

 

köp Retalin online

Ritalin är läkemedlet hydroklorid varumärket för metylfenidat. Läkare rekommenderar Ritalin för behandling av ADHD och sömnstörning som kallas narkolepsi. Ritalin används för återhämtning. Ritalin tillhör den läkemedelsklass som kallas CNS-stimulantia. Läkemedlet fungerar genom att öka nivåerna av dopamin och noradrenalin i hjärnan, som är en neurotransmitter, vilket gör att signaler passerar nervceller.

1955, som reaktion på vad som historiskt var känt som hyperaktivitet, ADD eller CMD, godkände Food and Drug Administrator (FDA) hydroklorider med metylfenidat som sin första behandling. Under 1990-talet administrerades läkemedlet vanligtvis när ADHD-diagnosen blev mer populär och accepterad. År 2000 godkände FDA Ritalin förlängd utgivningsformulär, Janssen Pharmaceuticals.

Hur fungerar det?

Ritalin, ett läkemedel som främst används för att behandla hyperaktivitetsstörning med ADHD eller ADD hos barn 6-12, tonåringar och vuxna upp till 65 år. Ritalin (genetiskt namn: hydrokloridmetylfenidat) är en standardiserad ADHD-stimulerande medicin.

Ritalin kan öka fokus och minska impulsivitet och hyperaktivitet, två distinkta symtom på ADHD. Den aktiva ingrediensen innehåller samma som läkemedel som Aptensio och Daytrana. Ritalin är CII eftersom det kan missbrukas eller kan leda till beroende, enligt Food and Drug Administration (FDA). Det observerades inte hos barn under 6 år.

Var används Retalin?

Ritalin har godkänts för behandling av ADHD hos barn och vuxna av Food and Drug Administration (FDA).

ADHD är ett villkor i beteendet som påverkar en persons förmåga att koncentrera sig och uppmärksamma. Impulsivitet och hyperaktivitet kan också ha andra symtom.

Läkare föreskriver också Ritalin för att behandla patienter med narkolepsi som ett andra behandlingsval.

Narkoleptisk störning är ett sällsynt neurologiskt tillstånd som påverkar mönstren i en persons sömn. Människor kan känna sig trötta hela dagen och kan troligen somna plötsligt genom dagliga aktiviteter.

Ritalin kan inte användas av läkare för att lindra trötthet hos cancerpatienter eller för att behandla effekterna av depression hos äldre vuxna.

Många kan missbruka Ritalin på grund av dess stimulerande effekter och minne. Den federala regeringen i USA kategoriserar Ritalin som ett schema II-läkemedel, vilket innebär att det är särskilt risk för missbruk och betydande fysiskt och psykologiskt beroende.

Vad är dosmängden?

Rätt dos från Ritalin sträcker sig från patient till patient, som med andra ADHD-läkemedel. Beslutet bygger inte på ålder, vikt eller höjd utan på hur läkemedlet och sjukdomen metaboliseras av en person. Din läkare kan ändra din dagliga dos tills du eller ditt barn har den bästa reaktionen - den lägsta dosen där symptom utan biverkningar förbättras bättre.

Ta 2 till 45 minuter före en måltid, två gånger om dagen. Disponibel i doser på 5 mg, 10 mg och 20 mg. Cirka tre till fyra timmar per tablett varar. Tabletter med vatten eller andra vätskor ska sväljas hela. Bryt eller tugga alltid tabletterna. En dos på högst 60 mg bör ges dagligen.

Drick 30 till 45 minuter före en måltid. Det tar ungefär åtta timmar för varje tablett. Disponibel i en dos av 20 mg. Tabletter med vatten eller andra vätskor ska sväljas hela. Krossade eller tugga tabletter.

Varifrån kan du köpa retalin online?

Om du funderar på att köpa retalin online är RX Mediciner rätt plattform som erbjuder depressionpiller till försäljning online till bästa priser.